XIII Национален фолклорен фестивал
"Кехлибарен грозд 2024"

село Лозен, общ. Любимец

29 – 30 юни 2024 г.

XIII-ти Национален фолклорен фестивал 

„Кехлибарен грозд”

29 – 30 юни 2024 г.

Участието във фестивала е напълно безплатно. Няма такса за участие.

ОРГАНИЗАТОР

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА-1925” – с. ЛОЗЕН

С подкрепата на:

Целта на фестивала е да съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на България. Да стимулира представянето на местни традиции – издирването и изпълнението на песни, мелодии, танци, обичаи, характерни за местната култура, от която са изпълнителите. Да представи богатството и пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да се съхрани и предаде духовното културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни. Да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за обществена признание. Да насърчава приемствеността на традициите и активното участие на младото поколение.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Фестивалът ще се проведе на 29 – 30 юни 2024 г. на откритата сцена в центъра на с. Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково.  
Разходите за транспорт, нощувки и престой на колективите са за сметка на участниците.
Във фестивала вземат участие:

I Раздел 
         Автентичен фолклор
1. Групи представящи народни обичаи.
2. Певчески групи, разделени в две възрастови групи:

 • 1 група – от 6 до 18 години;
 • 2 група – над 18 години.

3. Танцови групи, разделени в две възрастови групи /желателно е музикалният съпровод на ансамблите и танцовите групи да бъде на живо/:

 • 1 група – от 6 до 18 години;
 • 2 група – над 18 години.

4. Индивидуални изпълнители – солисти и инструменталисти, разделени в три възрастови групи:

 • 1 група – от 4 до 12 години;
 • 2 група – от 13 до 18 години
 • 2 група – над 18 години.

5. Групи и индивидуални изпълнители, представящи народни приказки, поговорки, гатанки и легенди.
6. В рамките на фестивала ще се проведе конкурс „Най-красива народна носия”. Представяне на народни носии от съответната фолклорна област, от която са участниците, чрез дефиле на участниците и подробно описание на носията. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят прикрепено към формуляра за участие подробно описание на носиите, които ще представят (женска, мъжка или и двете). Особеностите на носиите се представят от самите участници.

Високо ще бъдат оценявани групи и индивидуални изпълнители, които представят местното локално наследство – песенен, обреден, танцов или словесен фолклор.

II Раздел 
       Обработен фолклор
Право на участие имат всички любителски и професионални ансамбли, народни хорове, камерни състави (триа, квартети и др.), народни оркестри, танцови състави и клубове, школи, групи и други формации от страната, ученици в музикални училища, студенти в музикални академии.

Не се изисква танцьорите да бъдат облечени във фолклорни носии. Облеклото е по преценка на ръководителите на групите.

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ

  I Раздел
Автентичен фолклор

 • певчески групи до 3 песни (но не повече от 10 мин.)
 • танцови групи до 15 мин.
 • пеени хора до 15 мин.
 • народни обичаи до 15 мин.
 • индивидуални изпълнители до   6 мин.
 • народни приказки, поговорки, гатанки и легенди до 10 мин.
 • автентична носия представяне до 3 мин.

II Раздел
Обработен фолклор
Танцови клубове и състави

 • 1 възрастова група – до 18 години
 • 2 възрастова група – над 18 години

       Първи етап: Представят се с две хора, едното от които задължително от фолклорната област, от която са участниците. Двете хора са с обща максимална продължителност до 6 мин.
Втори етап: Танцовите клубове и състави се представят с хореографско решение върху едно хоро с времетраене 3 мин. Участието във Втори етап не е задължително.
Ансамблите и професионалните състави се представят с блок програма до 20 мин.
Музикалният съпровод трябва да бъде на живо или на музикален носител – CD или преносима флаш памет.
Народните хорове и камерни състави участват с програма до 15 мин. Произведенията могат да бъдат с или без музикален съпровод.
Народните оркестри представят бързо и бавно произведение до 6 мин.

Критерии за оценяване:
1.Автентичност на хората.
2.Артистичност, душевност и настроение на участниците при представянето на хората.
3.Обработка и композиция на хорото представено от участниците във втори етап.
4.Артистичност и импровизация за надиграването на Тракийска ръченица.

Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда под патронажа на Министерство на културата.

Заглавията и реда на изпълненията следва да бъдат посочени във формуляра за участие. Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки. Съобразете се с това изискване, за да се избегнат недоразумения във фестивалните дни!!!

ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

Приемат се Формуляри за участие само по образец, попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка, изпратени по пощата или по електронната поща –  info@lozenfest.com.
Формулярите за участие, както и приложенията към тях следва да бъдат изпратени по пощата на адрес:

Народно читалище „Просвета-1925“
До Христо Янъков
НФФ „Кехлибарен грозд“
6552 с. Лозен, обл. Хасково

Онлайн подаване на документи за участие

Формуляр за участие може да подадете и чрез електронния вариант на сайта на фестивала www.lozenfest.com. Моля, попълнете внимателно формуляра, само на кирилица!
Заявки за участие се приемат до 31 май 2024 г.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

с. Лозен, общ. Любимец, обл. Хасково                тел. за контакти и информация: 0878916901
НЧ „Просвета-1925”                                             
п. к. 6552

e-mail: info@lozenfest.com
skype: hri_86
www.lozenfest.com

 НАГРАДЕН ФОНД

Изпълненията се оценяват от жури, което включва утвърдени специалисти – фолклористи, етнографи, етномузиколози, етнохореолози.

В първи раздел „Автентичен фолклор“ журито определя първа, втора и трета награда, съответно златен, сребърен и бронзов медал, за всички категории в съответните раздели – Певчески групи; Танцови групи (1-ва и 2-ра възрастова група); Пеени хора; Народни обичаи; Народни приказки, поговорки, гатанки и легенди; Индивидуални изпълнители – солисти и инструменталисти (1-ва, 2-ра и 3-та възрастова група)/.

Показ на народна носия – първа, втора и трета награда.

Във втори раздел „Обработен фолклор“ журито ще отличи първа, втора и трета награда за участниците от Първи етап (представяне с две хора), 1-ва и 2-ра възрастова група, съответно златен, сребърен и бронзов медал.

Първа, втора и трета награда, съответно златен, сребърен и бронзов медал, за втори етап при 1-ва и 2-ра възрастова група от танцовите клубове и състави.

Ансамбли и танцови състави – първа, втора и трета награда, съответно златен, сребърен и бронзов медал.

При народните хорове, камерните състави и народните оркестри ще бъдат отличени първа, втора и трета награда, съответно златен, сребърен и бронзов медал.

И за двата раздела журито определя носителя на Приза на Фестивала – диплома и статуетка, а така също и Специална награда на Председателя на Организационния комитет на Фестивала и Златна статуетка, Специална награда на Председателя на Народно читалище „Просвета-1925“ и Златна статуетка, Специална награда на журито и Златна статуетка, Специална награда на Кмета на село Лозен и Златна статуетка, Специална награда на Кмета на Община Любимец и Златна статуетка, Специална награда за цялостно представяне и Златна статуетка, Специална награда и статуетка на Института за етнология и фолклорстика с Етнографски музей при БАН за съхраняване и съживяване на наследени културни традиции. Специална награда и Златна статуетка на Българското национално радио.

По своя преценка, журито може да учреди и присъди допълнителни награди или да промени гореописаните.

Предвиден е и финансов ресурс за учредяване на паричен награден фонд.

Класирането не подлежи на обжалване!

Всички участници получават грамота за участие във фестивала.

Под патронажа и с финансовата подкрепа на 

Основен медиен партньор

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с Вашите приятели!