XIII Национален фолклорен фестивал
"Кехлибарен грозд 2024"

село Лозен, общ. Любимец

29 – 30 юни 2024 г.

ХIII-ти Национален фолклорен фестивал 

„Кехлибарен грозд”

29 – 30 юни 2024 г.

 

участието във фестивала е напълно безплатно. Няма такса за участие.

НАЧАЛОТО

Първите две издания на фестивала се провеждат през 2010 и 2011 година в село Лозен, общ. Любимец.
Третото издание на фестивала, през 2012 година, се състоя сред внушителните останки на една от най-добре запазените римски крепости по нашите земи – крепостта Неутзикон над село Мезек, общ. Свиленград.
В по-късен етап, през 2013 година фестивалът променя статута си и от фестивал за автентичен фолклор, се превръща във фолклорен фестивал, като по този начин дава поле на изява, освен на съставите представящи изворен фолклор и на такива, които представят и обработен.
От 2013 до 2015 година домакин на Националния фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“ е гр. Харманли.
Фестивалът е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активен диалог между самодейните състави и индивидуални изпълнители от страната, посредством участието им в изданията на фестивала, семинари, изложби и занаятчийски работилници, провеждани по време на фестивалните дни.
Всяка година на сцената на фестивала, който се провежда ежегодно, в трите фестивални дни участват над 2000 души – танцови състави и клубове, ансамбли, певчески групи, индивидуални изпълнители, групи представящи народни обичаи, легенди и предания, народни хорове и оркестри.
Фестивалът е с конкурсен характер и цели да съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на България. Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство и по този начин да съхраним и предадем живото нематериално културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни. Да утвърди присъствието на фолклорното танцово, словесно и музикално – песенно и инструментално изкуство в съвременния живот и да предоставя възможност на многобройните колективи за обществено признание. Насърчаване приемствеността на младото поколение.
За петте години, наред с многото нови участници, които привличаме с всяка изминала година, групите които са участвали през годините, очакват с нетърпение поредното издание на фестивала и участват отново с голямо удоволствие.
Участниците са над 6000 души.
Всичко това ​безспорно говори за нивото на конкурса и е най-индикативният, най-отличителният показател за значимостта на фолклорния фестивал, както от страна на участниците, така и за местната общност.

Организационен комитет

Христо Янъков                                                                                                                                                            Председател на Организационния комитет на фестивала

Роден на 2 март 1986 г. в гр. Любимец. Завършва средното си образование в СОУ „Васил Левски“ гр. Димитровград, със специалност „Поп и джаз изпълнителско изкуство“ и пиано.                   Продължава образованието си в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Педагогика на обучението по музика“ с поп и джаз изпълнителско изкуство и пиано.                      Завършва в Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, специалност „Информационни фондове на културно-историческото наследство“.                         Продължава образованието си в магистърската програма На УниБИТ „Историческо наследство и културни институции“.                                                                                                                                                    От септември 2008 г. е секретар на Народно читалище „Просвета-1925“ в с. Лозен, общ. Любимец.  От 2010 г. е председател на Организационния комитет на фестивала, а от 2015 г. е и кмет на село Лозен.                                                                                                                                                                              Научните му интереси са в областта на етнологията, археологията, музеологията, културното наследство и църковната архитектура. 

 

Димитрина Петрова
Заместник-председател на Организационния комитет на фестивала
    Родена на 14 декември 1961 г. в с. Лозен. Завършва средно-специално образование в ССТ „Найден Стоянов“ гр. Чирпан.
От 2007 г. е член, а от 2014 г. председател на Настоятелството на Народно читалище „Просвета-1925“ с . Лозен.

София Станева
Член на Организационния комитет на фестивала

error: Content is protected !!

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с Вашите приятели!